THỂ LỆ VÒNG KHẲNG ĐỊNH

1/7 - 3/8/2019

Nội dung thi: Thí sinh cập nhật mô hình kinh doanh đã nộp ở vòng trước, nộp một (01) Video clip về ý tưởng/sản phẩm, một mô tả ý tưởng video, một (01) slide thuyết trình, một (01) hình ảnh nhóm.

Về hình thức thi

- Nội dung mô hình kinh doanh trình bày kiểu chữ Time News Roman, size chữ 13.
- Nội dung và các hình ảnh sử dụng trong file không được chứa các yếu tố gây hiểu lầm và vi phạm đạo đức, pháp luật.
- Các nhóm tự chủ trong việc thực hiện
- Hình thức clip không dài quá 3 phút, khung hình 16:9, độ phân giải tối thiểu 720p
- Hình thức slide: các nội dung chính thuyết trình không quá 10 slide (dùng để thuyết trình)
- Bản mô tả ý tưởng: độ dài khoảng 250 từ    

Cách nộp bài

- Mọi thông tin thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ, liên hệ trực tiếp với BTC qua:
- Email: cic2019@vnu-itp.edu.vn Fanpage: https://www.facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic
- Điện thoại: 028 372 444 04 

    - Thí sinh nộp bài qua email: cic2019@vnu-itp.edu.vn
    - Bài dự thi gửi về cho BTC trước 24h00 ngày 20/7/2019. Các thí sinh gửi bài dự thi sau ngày 20/7/2019 đều bị loại trực tiếp.
    - Email gửi có chủ đề: CIC2019-[Tên nhóm trưởng]-[Tên ý tưởng]
THỂ LỆ VÒNG BỨC PHÁ THỂ LỆ VÒNG HỘI TỤ THỂ LỆ VÒNG TỎA SÁNG THỂ LỆ VÒNG TÌM KIẾM

Lưu ý

Cách tính điểm

Tổng điểm 300 điểm:
+ Ban giám khảo chấm điểm qua 3 (ba) tiêu chí cho 3 (ba) nội dung thi, mô hình kinh doanh: 80đ; video: 80đ; Slide: 80đ;
+ Khán giả bình chọn online: 30đ;
+ BTC điểm danh tham gia các sự kiện/đào tạo: 30đ.
+ Chi tiết tại link sau: Tiêu chí tính điểm vòng khẳng định